• Ved deltagelse i klasser for indregistrerede kørertøjer skal registreringsattest kunne forevises
  • Ved tilmelding i forkert klasse forbeholder arrangør sig retten til at annullerer alle deltagerens tider
  • Deltager skal være over 18 år og have gyldigt førerbevis
  • Styrthjelm skal benyttes ved race
  • Vinduer skal være lukket under race
  • Det henstilles at benytte hensigtsmæssig beklædning og sko
  • Der tillades kun én person i bilen ved race
  • Der er frit dækvalg i alle klasser
  • Der skal udvises hensyn ved kørsel på flyvepladsen og specielt ved start- og mållinjen

BEMÆRK ! Uanset ovenstående er det suverænt teknisk kontrol som afgør om kørertøj og fører kan deltage sikkerhedsmæssigt forsvarligt.