Løbsafvikling

VELKOMMEN TIL LEGAL-STREETRACE

Legal-Streetrace afvikles som 201 eller 402 meter accelerations konkurrence imellem 2 deltagere, og der præmieres efter den kørte tid.

Tider

  • Indskrivning af deltagere og crew starter kl. 09:00
  • I perioden 09:00 - 11:00 er der teknisk kontrol (kun efter særlig aftale vil indskrivning og teknisk kontrol være åben efter 11:00)
  • Førermøde afholdes kl. 10:30 ved tidtager traileren på banen
  • Race starter kl. 11:00
  • Sidste heat som tæller med ved præmiering er kl. 16:00
  • Præmier uddeles ved kaffeboden kl. 16:15 - 16:30 (ca. tider)
  • Publikum har adgang fra kl. 10:00

ALLE TIDER ER VEJLEDENDE OG ÆNDRINGER KAN FOREKOMME - HOLD DIG ORIENTERET VED ANKOMST !

Afvikling

Deltagerne har mulighed for dækopvarmning umiddelbart før de skal kører. Dækopvarmning sker på fliser som overhældes med vand. Det er valgfrit om man vil benytte dækopvarmning. Umiddelbart efter dækopvarmning vinkes deltagerne frem til startlinjen af de 2 officials, som står på højre og venstre side at tidtager traileren.

Det er tilladt at fortsætte dækopvarmning igennem startområdet med det indskærpes at udvise forsigtighed i forhold til officials i startområdet. Disse bærer altid gule sikkerhedsveste og deres anvisninger skal følges uden forbehold. Tilsidesættes anvisninger fra officials kan dette medføre bortvisning.

Der benyttes klassisk start hvor deltagernes kørertøj først placeres ens på startlinjen. Dette gøres med brug af 4 stk. hvide pre-stage og 4 stk. hvide stage lamper, som er placeret øverst på ”juletræet”. Når alle hvide lamper er tændt er kørertøjerne placeret ens på startlinjen, og løbslederen kan starte løbet.

Løbet startes ved at løbslederen aktiverer 3 gule lamper i hver bane, som herefter tændes automatisk med 400 m/sek. Interval. Umiddelbart efter at alle gule lamper er tændt bliver den grønne startlampe tændt og deltagerne kan køre den valgte 201 eller 402 meter distance.

Efter mållinjen er passeret afventer deltageren i højre bane, at deltageren i venstre bane er kommet fordi og svinger derefter ind bag denne for at køre i normal hastighed hen til opsamlingsområdet, hvor deltageren også får udleveret sin time-slip med information om placering, tider og hastighed.

Skulle deltageren i venstre bane have fået defekt kan deltageren i højre bane efter at have orienteret sig om forholdene vælge at fortsætte til opsamlingsområdet.

Når opsamlingspladsen er fyldt afbrydes løbet kortvarigt og deltagerne kører i kortege tilbage til pit-området i normal hastighed. Dette foregår i højre side af banen set fra målet ned imod starten.

Resultater

Resultater fås som time-slip, som alle deltagere modtager efter hver heat.

Sikkerhed for deltagere, publikum og officials har altid højeste prioritet så udvis altid fornuft og omtanke.